Usluga printanja i konvertiranja

Usluga printanja i kovertiranja Usluge printanja i kovertiranja koje pruža Bamcard svojim klijentima podrazumijeva kompletnu uslugu za printane proizvode, a obuhvata sljedeće: Savjetovanje (dizajn izvoda, nabavka materijala) Generisanje podataka i slanje na uvid Printanje (produkcija i backup oprema) Kovertiranje (produkcija i backup oprema) Kontrola kovertiranih proizvoda (mašinska i manuelna kontrola) Sortiranje kovertiranih proizvoda Otprema na […]

Kontakt centar

Kontakt centar Jedan od najvažnijih i najraširenijih kanala komunikacije je kontakt centar i telefonskapodrška korisnicima. BamCard kontakt centar dostupan je klijentima 24/7/365 ijamči povjerljivost i zaštitu podataka. Unutar kontakt centra nudimo I mogućnost SMS obavijesti uključujući i SMS pushobavijesti za oglašavanje. Svi procesi tretirani su strogim procedurama zaštite podataka o klijentima, uzprimjenu pravila zaštite PCI […]

Personalizacija kartica

Personalizacija kartica Bamcard pruža uslugu personalizacije kartica bankama i drugim društvima u Bosni i Hercegovini i Europi po standardima propisanim od vodećih međunarodnih kartičnih kuća. Software za personalizaciju kartica je proizvod Bamcard Development odjela koji je usklađen sa trenutnim zahtjevima kartičnih organizacija i kao takav koristi se i u drugim procesnim/personalizacijskim centrima. Usluga personalizacije kartica: […]

ATM i POS mreža

ATM i POS mreža ATM mreža: Upravljanje ATM mrežom Konfigurisanje ATM po zahtjevu klijenta Monitoring statusa 24/7 Monitoring transakcija 24/7 SMS obavijesti o statusu Reklamacije Redovna izvještavanja prema bankama Ostale usluge po zahtjevu klijenta POS mreža: Upravljanje POS mrežom Konfigurisanje POS terminala Monitoring statusa 24/7 Monitoring transakcija 24/7 SMS obavijesti o statusu Reklamacije Redovna izvještavanja […]

Procesiranje transakcija i switching

Procesiranje transakcija i switching Procesiranje kartičnih transakcija i switching prema vodećim kartičnim organizacijama (MasterCard, VISA, Diners).  Dugogodišnje iskustvo stručnog kadra kao i know-how operacija/procesa garantuje potpunu sigurnost i zadovoljstvo krajnjih klijenata. Uspostavljen sistem neto poravnanja sa Centralnom Bankom BiH za kliring i poravnanje domaćih transakcija između banaka članica Bamcard sistema što dovodi do smanjenja troškova.