Vijesti

Konkurs za radno mjesto Chief Information Security Officer – CISO

Za radno mjesto Chief Information Security Officer – CISO opis poslova:

–          Razvija i sprovodi program sigurnosti informacija, koji uključuje procedure i politike osmišljene da zaštite komunikacije, sisteme i sredstva Društva od unutrašnjih i spoljašnjih prijetnji,

–          Zajedno sa službenicima za logičku i fizičku sigurnost radi na nabavci proizvoda i usluga za cyber-security,

–          Rad sa službenikom za fizičku sigurnost kako bi se osiguralo da su svi bezbijedonosni aspekti propisno ocijenjeni i tretirani,

–          Upravlja planovima za oporavak od katastrofa (Disaster Recovery) i planova kontinuiteta poslovanja (Business Continuity) u koordinaciji sa IT i Ops menadžerima,

–          Predviđa nove prijetnje za kompromitiranje podataka ili sigurnosne incidente i aktivno radi na tome da ih spriječi,

–          Radi sa drugim rukovodiocima u različitim sektorima kako bi se osiguralo da sigurnosni sistemi rade neometano, te kako bi se osiguralo da sigurnosni sistemi rade neometano , te kako bi smanjili operativne rizike Društva u slučaju napada na sigurnost,

–          Sprovodi obuku zaposlenih u domenu razvoja svijesti o sigurnosti (Awareness Program),

–          Razvija sigurne poslovne i komunikacione prakse, identifikuje sigurnosne ciljeve i metrike,

–          Odabire i nabavlja sigurnosne proizvode od proizvođača, osiguravajući da je kompanija u regulatornoj saglasnosti sa pravilima relevantnih tijela (BH legislativa, PCI DSS, Visa/Mastercar pravila i propisi) i sprovodi pridržavanje sigurnosnih praksi,

–          Osigurava da je privatnost podataka Društva sigurna,

–          Upravlja timom za odgovor na bezbijedonosne incidente,

–          Striktno pridržavanje sigurnosnih procedura,

–          Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.