Vijesti

Obavještenje o ponudi za preuzimanje

U skladu sa članom 27 stav (4) Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine FBIH“ br. 77/15) „BAMCARD“ d.d. Sarajevo obavještava dioničare da je zaprimilo Ponudu za preuzimanje društva od strane ponuđača ASA Banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo.

Ponuda za preuzimanje je objavljena od strane Ponuđača dana 24.10.2022. godine u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni list.

Ponudu je dostupna na linku:    Offer – ASA Naša i Snažna