Uncategorized

Personalizacija kartica

Personalizacija kartica

Bamcard pruža uslugu personalizacije kartica bankama i drugim društvima u Bosni i Hercegovini i Europi po standardima propisanim od vodećih međunarodnih kartičnih kuća. Software za personalizaciju kartica je proizvod Bamcard Development odjela koji je usklađen sa trenutnim zahtjevima kartičnih organizacija i kao takav koristi se i u drugim procesnim/personalizacijskim centrima.

Usluga personalizacije kartica:

 • Magnetic stripe
 • EMV
 • Multi-Aplication EMV /
  Contactless
 • ID kartice
 • Barcode
 • Loyalty

Tehnike personalizacije kartica:

 • Intent
 • Emboss
 • Thermal

Sigurnost personalizacijskog centra je na najvišem nivou i potpuno u skladu sa PCI DSS 3.2 što mogu potvrditi i sljedeće stavke:

 • Odjel za personalizaciju kartica se nalazi u security zoni
 • Personalizacija se vrši u prostorijama koje su u skladu sa propisanim standardima kartičnih kuća
 • Ograničen pristup odjelu
 • Ulaz-izlaz kontrola uposlenika odjela za personalizaciju kartica
 • Alarm sistem sa dojavom prema security provideru
 • Kamere 24/7