Uncategorized

Procesiranje transakcija i switching

Procesiranje transakcija i switching

Procesiranje kartičnih transakcija i switching prema vodećim kartičnim organizacijama (MasterCard, VISA, Diners). 

Dugogodišnje iskustvo stručnog kadra kao i know-how operacija/procesa garantuje potpunu sigurnost i zadovoljstvo krajnjih klijenata.

Uspostavljen sistem neto poravnanja sa Centralnom Bankom BiH za kliring i poravnanje domaćih transakcija između banaka članica Bamcard sistema što dovodi do smanjenja troškova.