Uncategorized

Usluga printanja i konvertiranja

Usluga printanja i kovertiranja

Usluge printanja i kovertiranja koje pruža Bamcard svojim klijentima podrazumijeva kompletnu uslugu za printane proizvode, a obuhvata sljedeće:

 • Savjetovanje (dizajn izvoda, nabavka materijala)
 • Generisanje podataka i slanje na uvid
 • Printanje (produkcija i backup oprema)
 • Kovertiranje (produkcija i backup oprema)
 • Kontrola kovertiranih proizvoda (mašinska i manuelna kontrola)
 • Sortiranje kovertiranih proizvoda
 • Otprema na ugovornu poštu u pratnji security osoblja
 • Cjelokupan proces printanja i kovertiranja radimo pod kontinuiranom supervizijom
  sigurnosnih kamera
 • Podaci o klijentima unutar ove usluge tretiraju se pod strogim procedurama primjenjujući
  PCI pravila i procedure o zaštiti informacija

Također, važno je napomenuti da kompletan proces printanja i kovertiranja vrši visoko obučeno osoblje i isti se obavlja pod stalnim nadzorom sigurnosnih kamera.