Search

CERTIFIKACIJA I POVEZANE USLUGE

Osiguravanje kvalitetne usluge plaćanja ispunjavajući najveće standarde.

Proces certifikacije Bamcard-a je suštinska procedura koja naglašava posvećenost u pružanju sigurnih, pouzdanih i globalno priznatih usluga kartičnog plaćanja kao posrednik za VISA i Mastercard.

Za uspješnost ove usluge od velike važnosti je odraditi:

  • Procjenu prije certifikacije – temeljna analiza početka, toka i realizacije procesa certifikacije
  • Pregled postojećih sistema, infrastrukture i procedura kako bi se identifikovala sva potencijalna pitanja koja treba riješiti
  • Evaluacija usklađenosti i industrijskih praksi uz dubinsku analizu regulatornih zahtjeva sa impliciranjem strogih standarda koje su postavile VISA i Mastercard
 
Središte procesa certifikacije su:
  • Tehnička integracija – ključna faza gdje navedena integracija mora biti besprijekorna za garanciju efikasnog pružanja usluge
  • Mjere sigurnosti podataka – uključuje protokole šifriranja, kontrole pristupa i mehanizme zaštite istih
Testiranje procesa certifikacije:
  • Testiranje i osiguranje kvaliteta – procedure koje se koriste za validaciju funkcionalnosti, performansi i sigurnosti
  • Dokumentacija i izvještavanje – detaljna dokumentacija cjelokupne certifikacije, što uključuje evidencije, izvještaje i usklađenosti sa zahtjevima certifikacije
  • Provjera usklađenosti – provođenje nezavisne revizije kako bi se potvrdilo da su Bamcard sistemi prilagođeni utvrđenim standardima koje postavljaju VISA i Mastercard
  • Kontinuirano održavanje – Bamcard ostaje posvećen kontinuiranom praćenju i održavanju kako bi se osigurala stalna usklađenost, sigurnost i izvrsnost
  • Saradnja sa VISA i Mastercard – tokom čitavog procesa certifikacije održava se bliska saradnja i komunikacija sa predstavnicima VISA-e i Mastercard-a

Zainteresovani ste za više BAMCARD usluga?

Zakažite termin u skladu sa Vašim dragocjenim vremenom