Search

Mikrokreditne organizacije

Za lakše isplate kredita i učinkovit angažman klijenata, mi posjedujemo alate koji su vam potrebni za uspjeh.

Instant platna platforma

Instant plaćanje i White Label rješenje služi da klijentima osigura efikasnije isplaćivanje manjih kredita svojstvenih za ovu industriju, a istovremeno pruži poboljšano korisničko iskustvo korisnicima kredita.

Personalizacija kartica i dodatne usluge

Naša usluga personalizacije svojstvena je za izdavanje prepaid kartica i sličnih instrumenata za plaćanje i isticanje brenda mikrokreditnih organizacija, a kojom možemo omogućiti korisnicima kredita kvalitetan, brz i siguran pristup sredstvima.

atm

BH Mreža bankomata

BH Mreža bankomata je sistem koji je povezan sa uslugom Instant platna platforma. Isplatom kredita preko Instant rješenja na BH Mrežu bankomata klijentu je olakšan pristup svojim sredstvima i podizanje istih, čime se podstiče na veće zadovoljstvo i lojalnost klijenata.

messaging service

Usluga razmjene poruka

Usluga razmjene poruka se koristi za isporuku raznih obavještenja, podsjetnika za uplatu rate kredita i ostalih važnih poruka, kao i novih ponuda kredita redovnim zajmoprimcima, čime se postiže veće povjerenje između organizacije i njenih klijenata.

Fintech and Neo Banks

Call Centar usluge

Pružanje vrhunske korisničke podrške je od vitalnog značaja za mikrokreditne organizacije, stoga Bamcard Call Centar posjeduje posvećen tim za rješavanje upita i žalbi korisnika kredita, kao i kapacitet za pomoć u slučaju novih zahtjeva za kredit.

printing

Usluga printanja i kovertiranja

Mikrokreditne organizacije uz našu uslugu printanja i kovertiranja mogu pouzdano da distribuiraju ugovore o kreditu, otplatne planove i raznu drugu dokumentaciju. Ova usluga osigurava da papirologija stigne brzo i sigurno do klijenta, čime će se izgraditi značajno veće povjerenje kod korisnika kredita.

Zakažite termin u skladu sa Vašim dragocjenim vremenom