Search

Usluga printanja i kovertiranja

Višedecenijsko iskustvo u realizaciji usluge printanja i kovertiranja poslovne dokumentacije za naše klijente, uz stroge sigurnosne standarde i mjere zaštite ličnih podataka, dovodi Bamcard u sami vrh po pitanju obrade podataka, ispisa i kovertiranja kompleksnih i osjetljivih materijala. Sa više od 20 miliona kreiranih i kovertiranih dopisa omogućavamo zavidan stepen kvalitete usluge prepoznat od strane financijskih i drugih institucija u Bosni i Hercegovini. Usluga printanja i kovertiranja je na raspolaganju za sve potrebe naših klijenata uz adekvatnu zaštitu poslovnih i ličnih podataka.

Do sada smo vršili printanje:

 • Opomena i obavijesti
 • Printanje po debitnim i kreditnim izvodima
 • Cirkularne obavijesti
 • Obavijesti sa dodatnom insertacijom dokumenata
 • Godišnje obavijesti o poslovnom uspjehu kompanija
 • Izvodi otvorenih stavki
 • Kreiranje i slanje preporučenih pisama
 • Kreiranje i slanje preporučenih pisama sa povratnicama
 • Reklamne kampanje
 • Distribucija dokumenata elektronskim putem
Printing

Prednosti naše usluge:

 • Fleksibilnost formata ulaznih podataka
 • Prilagodljivost procesima i potrebama naših korisnika
 • Iskusno i kompetentno radno osoblje
 • Savremeni uređaji za printanje dokumenata
 • Savremene mašine za kovertiranje – opcija Pressure
  Seal dokumenta sa perforacijama (Z)(C) pogodno za liflete i flajere
 • Cjelokupno rješenje administracije od kreiranja vizuala memoranduma, koverte, nabavke repromaterijala, generisanje dokumenata
 • Kreiranje testnih uzoraka, kovertiranje sa jednim ili više dokumenata
 • Sortiranje dokumenata, ambalažiranje i predaja na odredišne pošte, odnosno predaja u mjesta sjedišta naručioca usluga
 • Kovertiranje dokumenata bez koverte – dokument sa perforacijom i mnogo više.

Zainteresovani ste za više BAMCARD usluga?

Cijenimo Vaše vrijeme: Zakažite sastanak s nama.