Search

Personalizacija kartica i dodatne usluge

Više od dvije decenije Bamcard vrši uslugu personalizacije i svojim iskustvom postavlja značajan standard u personalizaciji kartica i drugih pripadajućih usluga. Uslugom personalizacije platnih kartica uslužujemo mnoge banke, ali osim banaka uslužujemo i druge vrste finansijskih institucija sa neplatnim karticama kao što su osiguravajuća društva, lizing kuće i druge.  

Card personalization and related services

Uz uslugu personalizacije platnih i neplatnih kartica Bamcard nudi i dodatne usluge kao što su sortiranje kartica prema poslovnicama ili određenim geografskim regijama, pakovanje kartica na cardholdere i mašinsko pakovanje u koverte.

Bamcard centar za personalizaciju nalazi se u zoni visoke sigurnosti, pod stalnim nadzorom i redovnim protokolima za certifikaciju i tehničko unapređivanje prema strogim PCI, VISA i Mastercard standardima.

Naša usluga personalizacije podrazumijeva:

  • Nabavka plastika za platne i druge tipove kartica
  • Sigurno skladištenje u trezoru i upravljanje zalihama prema PCI-DSS standardima
  • Pripreme EMV podataka i savjetovanje uz komunikaciju prema VISA-i i Mastercard-u
  • EMV kodiranje i kodiranje magnetne trake
  • Upravljanje podacima klijenata za personalizaciju kartica uz zaštitu ličnih podataka
  • Priprema podataka i koordinacija procesa za Mastercard CPV (Card Personalization Validation) i VISA PVT (Personalization Validation Testing) validaciju
  • Generisanje PIN-a i dostava putem PIN Mailera ili SMS-a

Nudimo tri tehnike optičke personalizacije za vaše platne i druge kartice uključujući Embossing, Indent i Thermal štampu.

Ističemo da naša usluga podrazumijeva:

  • Personalizaciju za bilo koji kartični proizvod
  • Izdavanje svih tipova kartica (platne i neplatne)
  • Sve popratne usluge personalizacije za debitne, kreditne ili prepaid kartice

Zainteresovani ste za više BAMCARD usluga?

Zakažite termin u skladu sa Vašim dragocjenim vremenom