Search

FINTECH I NEO BANKE

Osnažite svoje poslovanje uz inovativna korisnička iskustva i rješenja za plaćanje sa našim raznolikim portfoliom usluga.

Procesing i kliring kartičnih transakcija

Ovom uslugom Bamcard pruža sigurnu i adekvatnu autorizaciju transakcija, gdje se garantuje da će finansijske operacije navedenih industrija biti realizovane uspješnije i kvalitetnije prema njihovim klijentima. 

Personalizacija karticA i dodatne usluge

U ovim industrijama, neophodan je kvalitet i iskustvo u personalizaciji kartica za klijente. Ova Bamcard usluga  omogućava izvršavanje jedinstvene personalizacije za brendirane vizuale kartica i time podstiče jaču vezu sa klijentima.

e-comm

E-Commerce i usluge prihvata online kartičnih transakcija

U dinamičnom svijetu Fintech industrije i Neo Banaka, E-commerce rješenje i pružanje usluga prihvata Online plaćanja olakšava sigurnu i neometanu obradu Online kartičnih transakcija, što nas čini pravim izborom za pokretanje digitalnog ekosistema.

Instant Payment


Instant platna platforma

Ove industrije napreduju velikom brzinom i prilagođavaju se zahtjevima i standardima digitalnog doba. Instant platna platforma i White Label rješenje pružaju potrebne alate za brzo plaćanje u realnom vremenu, što bi ovim industrijama dalo prednost da se istaknu na konkurentnom tržištu.

cardguard

Rješenje za upravljanje kartičnim portfoliom

Od izrazite važnosti u ovim industrijama je sigurnost klijenata i povjerljivih informacija koje oni pružaju. Naša Card Guard aplikacija pruža bitan faktor u zaštiti platnih kartica, čime se stvara povjerenje i lojalnost kod klijenata tako što im prepuštamo kontrolu nad njihovim karticama.

Fintech and Neo Banks


3D Secure

Sigurnost tokom plaćanja Online transakcija ostaje jedan od prioriteta u svrhu zaštite od opasnih aktivnosti za kupovine putem interneta. Naš 3D Secure je bitna linija odbrane od prevara i ostalih opasnih aktivnosti, osiguravajući korisnicima poboljšano iskustvo plaćanja i veće povjerenje u ekosistemu digitalnog plaćanja.

messaging service

Usluga razmjene poruka

Aktivna komunikacija sa klijentima je ključna u navedenim industrijama, a uz našu uslugu razmjene poruka klijentima možete omogućiti redovna obavještenja, promocije i razne informacije, bilo da se radi o aktivnostima njihovih računa, obavijestima za uplate rata ili promovisanje novih proizvoda.

Fintech and Neo Banks

Call Centar usluge

U digitalnom svijetu Fintech industrije i Neo Banaka, neophodna je pouzdana korisnička podrška za efikasnu komunikaciju sa klijentima.
Naše Call Centar usluge pružaju idealan komunikacijski alat kako bi  korisnici dobili adekvatnu podršku i pomoć kada im je najpotrebnija.

Zakažite termin u skladu sa Vašim dragocjenim vremenom