Search

PINviaSMS u dvije nove Banke u BiH

Bamcard je ovih dana završio implementaciju našeg proizvoda PINviaSMS u dvije nove Banke u BiH i to u Sberbank BH i BBI Banka i time potvrdio svoju opredjeljenost ka stalnom unapređenju servisa i usluga u bankarskom sektoru.

PINviaSMS je inovativna usluga i podrazumijeva elektronsku distribuciju PIN koda, direktno vlasniku kartice na mobilni telefon putem SMSa, i može se smatrati mnogo sigurnijim načinom distribucije od slanja PIN mailera putem pošte. Osim toga, PINviaSMS omogućava Banci značajne uštede u printanju, transportu i troškovima poštarine.

Za vlasnike kartica, PIN primljem putem SMSa je daleko praktičniji nego PIN koji zaprimaju putem pošte. To se ogleda u činjenici da je isporuka PINa odmah, bez obzira na to gdje se vlasnik kartice trenutno nalazi, dok je isporuka PINa putem pošte zahtjevala fizičku prisutnost na adresi. Na ovaj način kartice se mogu aktivirati brže i vremenski razmak između zaprimanja kartice i PINa ( što može biti i do 10 dana) je eliminisan.

Podijelite objavu: