KVIKO

Nova funkcionalnost

KVIKO PAY – Inovativna platforma za mobilno plaćanje

Kviko Pay je inovativna tehologija koja korisnicima aplikacije omogućava brzo, jednostavno i sigurno plaćanje kod registrovanih Kviko trgovaca putem skeniranja QR koda.

KVIKO

Podizanje gotovine bez kartice?

KVIKO je inovativna mobilna payment aplikacija koja omogućava transfer novčanih sredstava sa jednog mobitela na drugi mobitel, 24 sata na dan, koristeći samo broj mobitela primaoca novčanih sredstava.

Transfer novčanih sredstava podrazumijeva sigurno slanje i prijem novčanih sredstava sa postojećeg bankovnog/tekućeg računa unutar Bamcard mreže. Više informacija na www.kviko.ba

NAŠI PARTNERI